JSON Veri Kaynağı Kullanımı


Merhaba Arkadaşlar;

Daha öncei yazımızda JSON ile verilerin kullanım kolaylığından bahsetmiştik, şimdi ise JSON verisini nasıl yaratıp kullanabileceğimize bakalım.

Bu konu ile ilgili ücretsiz bir Library olan JSON.NET den yararlanarak örnek uygulamamızı geliştiricez. Ama öncelikle bu DDL dosyalarını ASP.NET projemize referans olarak atamamız gerekiyor.

Aşşağıdaki linden JSON Kütüphanesi, Dökümanları ve Source Kodlarını indirebilirsiniz.

Json35b4.rar (1,52 mb)

Bu linklerden de güncel bilgileri takip edebilirsiniz.

http://json.codeplex.com/

http://www.newtonsoft.com/products/webdialog/

 Örnek:

Öncelikle CLASS'ımızı yaratalım;

public class kisiler {

        string _Adi, _soyadi;

        int _yasi;

      

            public void Kisi(string kAdi, string kSoyadi, int kYasi){

                this.Adi = kAdi;

                this.Soyadi = kSoyadi;

            }

            public string Adi{

                get {return _Adi;}

                set { _Adi = value;}

            }

        public string Soyadi{

                get{return _soyadi;}

                set{_soyadi = value;}

        }

        public int Yasi{

                get{return _yasi;}

                set {_yasi = value;}

        }

Daha sonra sayfamıza referans olarak atadığımız DLL dosyalarından sonra, sayfamızda gsterilmek için kodumuzu yazıyoruz;

<%@ Page Language="C#" AutoEventWireup="true" CodeFile="JsonVeri.aspx.cs" Inherits="JsonVeri" %>

<%@ Register Assembly="Newtonsoft.Json" Namespace="Newtonsoft.Json" TagPrefix="nwd" %>

<%@ Register Assembly="Newtonsoft.WebDialog" Namespace="Newtonsoft.WebDialog" TagPrefix="nwd" %>

<%@ Page Language="C#" AutoEventWireup="true" %>

<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN" "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd">

<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml">

<head runat="server">

    <title>JSON Veri</title>

    <script language="C#" runat="server">

        void Page_Load(object sender, EventArgs e) {

            kisiler kisi = new kisiler();

            kisi.Adi = "Sertay";

            kisi.Soyadi = "HALKA";

            kisi.Yasi = 29;

            string json = "";

            json = Newtonsoft.Json.JavaScritpObject.SerializeObject(kisi);

                         ya da

                               json = Newtonsoft.Json.JsonConvert.SerializeObject(kisi);

            lb.Text = json;

        }

    </script>

</head>

<body>

    <form id="form1" runat="server">

    <div><nwd:WebDialog ID="WebDialog1" runat="server">

</nwd:WebDialog>

    <asp:Label ID="lb" runat="server" Text=""></asp:Label>

    </div>

    </form>

</body>

</html>

Kodumuzun tamolarak ne yaptığını isterseniz bir tekrar edelim. İlkönce bir kisiler Class'ı tanımlıyoruz, bu Class'ımızdan bir adet oluşturarark alacağı değerleri atıyoruz ve sonrasında da JSON.NET kütüphanesinden referans olarak atadığımız sınıf ve metotlar ile JSON verimizi okuma işlemini gerçekleştiriyoruz. Unutmayalımki bu veriyi XMLHttpRequest ile sunucu tarafından talep ettik.

Umarım Yararlı Olmuştur.

İyi Çalışmalar, Kolaygelsin.Blog Posts' Cloud