Linq ve Object


Merhaba Arkadaşlar;

Bu yazımızda Linq to Object ile bir Collections List<> tanımlayıp, bunun içerisine öncelikle elemanları ekleyip, daha sonrada bu elemanları çekebilmek için Linq sorgumuzu yazıcaz.

<%@ Import Namespace="System" %>

<%@ Import Namespace="System.Linq" %>

<%@ Import Namespace="System.Collections.Generic" %>

<%@ Page Language="C#" AutoEventWireup="true"%>

 

<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN" "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd">

 

<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml">

<head runat="server">

    <title>Lint to Object</title>

    <script language="c#" runat="server">

        public class Product

        {

            public string Adi;

            public string Soyadi;

            public int Yas;

        }

        void Page_Load(object sender, EventArgs e) {

            List<Product> products = new List<Product>();

 

            products.Add(new Product { Adi = "Sertay", Soyadi = "HALKA", Yas = 30 });

 

            products.Add(new Product { Adi = "Boran", Soyadi = "Şentürk", Yas = 30 });

 

            products.Add(new Product { Adi = "Choi", Soyadi = "HALKA", Yas = 4 });

 

 

            var query = from prod in products

 

                        where prod.Yas > 4

 

                        orderby prod.Yas ascending

 

                        select prod;

 

 

            foreach (Product p in query)

            {

                string Yas = Convert.ToString(p.Yas);

                Response.Write(p.Adi + " " + p.Soyadi + " " + Yas + "<br>");

            }

        }

    </script>

</head>

<body>

    <form id="form1" runat="server">

    <div>

   

    </div>

    </form>

</body>

</html>

 

Öncelikle bir class tanımlaması yapıp kullanacağımız değişkenleri burada tanımlıyoruz.

Daha sonrada burada tanımladığımız List<>'ten türettiğimiz nesne üzerinden, sınıfımızın içerisindeki değişkenlere ulaşıp, içersine alacağı değerleri atıyoruz ve en son olarak da foreach yardımı ile bu List<> içerisinde gezip sorgu sonucumuzu Response.Write ile yazdırıyoruz.

iyi Çalışmalar, Kolaygelsin.Blog Posts' Cloud