Sql Server 2008'e Devam..."1. Sayfa"


Merhabala Arkadaşlar;

Sql Server 2008'e birazdaha yakından bakmak gerek diye düşünerek, daha önce yazdıklarıma ek yapmak istedim.

Yine yenilikleri, özellikleri tam anlamıyla açıklamak için başlıklar altında açıklamalar yapıcam.

Kurumsal Veri Platformu:

İlke Tabanlı Yönetim: kullanımıyla birden fazla SQL Server örneği tek bir konumdan etkili bir biçimde yönetilebiliyor. Güvenlik, veritabanı seçenekleri, nesne isimlendirme düzenleri ve diğer ayarları denetleyen ilkeler, yüksek oranda parçalı bir seviyede kolaylıkla oluşturulabilir. İlkeler, ön tanımlaması yapılmış bir koşullar setiyle sunucuları uyum bakımından değerlendirebilir ve sunucular üzerine yapılan istenmeyen değişiklikleri engelleyebilirler.

 • Yönetim merkezidir, bu sayede her sunucunun bağımsız olarak konfigüre edilmesi yönündeki ihtiyaç azalır

 • Yönetim basitleştirilmiştir; karmaşık platformlar dahilinde bile standardizasyon ve uyumu korumak için harcanması gereken efor daha azdır

 • Konfigürasyon süreci dolaysız tamamlanır ve doğrudan SQL Server Management Studio içerisinde tamamlanabilir

 • Ek süreç gerektirmeyen ön tanımlı ilkeler, daha kolay başlama olanağı tanır

 • Geriye dönük uyumluluk özelliğiyle SQL Server 2008, SQL Server 2005 ve SQL Server 2000 örneklerinin yönetimini destekler.

--------------------

Performans Verileri Toplama "Data Collector": Performans verilerinin otomatik olarak toplanması, depolanması ve görüntülenmesi konusunda, kullanımı kolay bir yöntem sunar. Disk kullanımı, sunucu etkinliği ve sorgu istatistiklerine yönelik verileri toplar, bunları bir yönetim veri ambarına yükler; böylelikle performans verileri, SQL Server Management Studio dahilinde ya da üçüncü şahıs araçları kullanılarak incelenebilir.

 • Kurulum sihirbazı konfigürasyonu kolaylaştırıyor

 • Veri toplama süreci, SQL Server Integration Services paketleri ve SQL Server Agent işleri setinin kullanımıyla otomatik hale getiriliyor

 • Yönetimin merkezileştirilmesiyle veri toplama kolaylıkla yapılandırılıyor ve sonuçlar tek bir konumdan görüntülenebiliyor

 • Toplanan veriler önbelleğe alınabildiğinden ve daha sonra veri ambarına yüklenebildiğinden, sürecin performans üzerindeki etkisi minimum düzeyde

Ek Kaynaklar

---------------

Veri sıkıştırma, tablolar ve dizinlerin depolanması için gerekli depolama alanı miktarını azaltıyor; böylelikle verilerin daha verimli bir şekilde depolanmasına olanak tanıyor. Veri Sıkıştırma özelliğinin etkinleştirilmesi için uygulamalar üzerinde değişiklikler yapılması gerekmiyor.

 • Disk depolamadan tasarruf

 • Bireysel tablolar ve dizinler için sıkıştırma seçeneğinin kullanılabilmesi

 • Data Compression sihirbazının kullanılmasıyla konfigürasyon oldukça kolay

 • Verileri sıkıştırma ve açma işlemleri SQL Server tarafından yürütüldüğünden, uygulamaların yeniden yapılandırılması gerekli değil

 • Sıkıştırma, disk I/O yükü ve bellek kullanımını optimize edebilir.

Ek Kaynaklar

------------------

Resource Governor, yöneticilerin CPU ve bellek kaynakları üzerinde denetim sahibi olmalarını sağlıyor ve bunları yüksek öncelikli uygulamalara atamalarına olanak tanıyor. Bu sayede muhafaza edilmesi gereken performans önceden görülebiliyor ve performansın yoğun kaynak harcayan uygulamalar ve süreçler tarafından olumsuz etkilenmesine engel olunuyor.

 • Aynı kaynakları kullanması gereken uygulamaları, kullanıcıları ve aygıtları önceliklerine göre sıralama

 • Uzun süreler dahilinde kaynakları tutan runaway sorguların önlenmesi

 • Aynı kaynakların kullanılmasına yönelik herhangi bir rekabet olmadığında sınırlamalar uygulanmaz.

Ek Kaynaklar

-------------------------

Şeffaf veri şifreleme "Transparent Data Encryption", veritabanı dosyalarını şifreleyerek, verilerin güvenli bir şekilde depolanmasını sağlar. Eğer veritabanı dosyalarını barındıran diskler riskli bir statüdeyse, bu dosyalardaki verilerin şifresi sadece yetkilendirilmiş bir agent tarafından kaldırılabileceğinden, veriler korunmuş olur. Şifreleme ve şifre kaldırma işlemleri doğrudan SQL Server tarafından yürütülür; dolayısıyla süreç, bağlanan uygulamalar için bütünüyle şeffaftır. Uygulamalar, veriler üzerinde okuma ve yazma işlemlerini normalde uyguladıkları şekilde veritabanı üzerinden devam ettirebilirler. Ayrıca şifrelenen veritabanı dosyalarının yedek kopyaları da otomatik olarak şifrelenir.

 • Verilerin güvenliğini sağlamak için güçlü şifreleme anahtarları ve sertifikaları uygular

 • Uygulamaların, Transparent Data Encryption’u desteklemek üzere yeniden yapılandırılmaları gerekli değildir

 • Veri gizliliği düzenlemeleriyle un sağlanması

 • Veritabanının boyutu artmaz.

Ek Kaynaklar

------------------------

Harici Anahtar Yönetimi, özel olarak bu amaçla tasarlanmış üçüncü taraf donanım güvenlik modüllerinin kullanılmasıyla sertifikalar ve şifreleme anahtarlarının depolanmasına olanak tanır. Anahtarların verilerden bağımsız olarak depolanması, daha fazla genişletilebilir ve daha sağlam bir güvenlik mimarisini mümkün kılar.

 • Kurumlara veri gizliliği düzenlemeleriyle uyum içerisinde olmalarında yardımcı olur

 • Yönetilecek birden fazla anahtar ve sertifika varsa, yönetim gereksinimlerini azaltır

 • Standart arabirim, üçüncü taraf donanım güvenliği modüllerini destekler

Ek Kaynaklar

--------------------------

Veri İzleme, veritabanı ve sunucularınızla ilişkili etkinliklerin izlenmesi ve kayıtlarının tutulması için basit bir yol sağlar. Oturum açışları, şifre değiştirmeleri, verilere erişimleri, yapılan değişiklikleri ve daha pek çok etkinliği izleyebilirsiniz. Bu etkinliklerin denetlenmesi, güvenliğin korunmasına yardımcı olmanın yanında, sorun tanılamaya ilişkin oldukça değerli bilgiler de sağlar. Bu denetimlerden alınan sonuçlar bir dosyaya, Windows Security’ye ya da Application loglarına kaydedilebilir, daha sonra bu kayıtlar analiz ya da arşivleme için kullanılabilir.

 • Denetleme verileri, SQL Server veritabanı dosyalarının dışında depolandığından dolayı performans üzerinde minimum etki

 • Güvenlik düzenlemeleriyle uyumu mümkün kılar

 • SQL Server Management Studio kullanılarak kolay konfigürasyon

Ek Kaynaklar

-----------------------------

Çalışma esnasında takılabilir CPU'lar ve Çalışma esnasında takılabilir Bellek, SQL Server Enterprise 64-bit sürümünde bulunan bir özellik olan Hot-Add CPU, CPU’ların sunuculara gerekli görüldüğünde dinamik bir şekilde eklenmesine olanak tanıyor, işlem için sunucunun kapatılması ya da istemci bağlantılarının sınırlandırılmasını gerektirmiyor. Hot-Add Memory özelliği de aynı şekilde bellek eklenmesine olanak tanıyor.

 • Herhangi bir aksama süresi oluşturmaksızın bellek ve işlemcilerin sunuculara dinamik bir şekilde eklenmesi

Ek Kaynaklar

----------------------------------

Sadeleştirilmiş kurulum, SQL Server 2008 kurulum süreci sadeleştirilerek, daha kolay ve daha verimli hale getirildi. Kurulum için, Database Services, Analysis Services ve Integration Services gibi bireysel SQL Server bileşenleri isteğe bağlı seçilebilir. Ayrıca, yük devretme kümesi desteği konfigürasyonu da kuruluma eklenmiştir.

 • SQL Server kurulumu daha kolay

 • Setup artık kurulum ön koşulları gibi konfigürasyon sorunları hakkında bilgi veriyor; böylelikle kurulum sürecinin sadeleştirilmesine yardımcı oluyor.

Ek Kaynaklar

-------------------------

Server Group yönetimi, tek bir Central Management Server içerisinden birden fazla sunucuya karşı T-SQL sorgularının yöneltilmesine olanak tanır. Çoklu sunucu sorgularının tek bir sunucu seti ya da birden fazla sunucu setleri halinde bir arada yöneltilmesi, bir sunucu grubuna karşı değerlendirme ilkeleri seçeneğine olanak tanıyor.

 • Yönetim merkezileştirilmiştir, dolayısıyla sunucuların ayrı ayrı konfigüre edilmeleri gerekmez

 • İlke değerlendirmesi için daha basit bir işletim modeli sağlanır

Ek Kaynaklar

-------------------------

Upgrade Advisor, yükseltmeyi engelleyebilecek herhangi bir sorunu özetleyen bir rapor oluşturur. Bu rapor, yöneticilerin yükseltmeler için hazırlık yapmak üzere kullanabilecekleri detaylı bilgiler sunar.

 • Hem yerel, hem de uzak konum sistemlerinin analizi için kullanılabilir

 • Upgrade Advisor raporları, yükseltme sorunlarının giderilmesine yardımcı olan teknik kaynaklara bağlantılar sunmaktadır.

 • Yükseltme sorunlarını önceden tespit ederek, yükseltme sürecinin kolaylaştırılmasını sağlar

Ek Kaynaklar

-----------------------------

Partiton aligned Indexed, ViewsIndexed View’lar sayesinde SQL Server, görüntüleme tanımlamasında bulunan bireysel sorgulardan alınan sonuçları dinamik olarak birleştirmek zorunda kalmak yerine, bir görüntülemenin sonuçlarını sürekli olarak sunabilir. Indexed View’lar şimdi, referans aldıkları tabloya ait bölümleme şemasını takip edecek şekilde oluşturulabilirler. SQL Server Indexed View’larında olduğu gibi, bu yapıda bağlanan Indexed View’ların, bir bölümleme bölümlenmiş tablonun dışına değiştirilmeden önce düşürülmesi gerekli değildir.

 • Indexed View’lar, veri ambarlarındaki özet tablolar gibi çok geniş yapıdaki bölümlenmiş tabloların performansını iyileştirir.

Ek Kaynaklar

-----------------------------

Yedek sıkıştırma, veritabanının kendisini sıkıştırmak zorunluluğunu ortadan kaldırarak, bir veritabanına ait yedeğin sıkıştırılmasına olanak tanıyor. Log yedekleri de dahil olmak üzere tüm yedek türleri destekleniyor, ayrıca sıkıştırılmış veriler geri alma işleminin ardından otomatik olarak açılıyor

 • Depolama alanından tasarruf

 • Sıkıştırılmış yedekler, bant ya da disk üzerine kaydedilebiliyor

 • SQL Server Management Studio kullanılarak kolay konfigürasyon

 • Bir sunucu üzerinde sıkıştırılması gereken tüm yedeklere ait default durum konfigüre edilebiliyor

Ek Kaynaklar

-----------------------------

Extended Events altyapısı, yöneticilerin çözümlenmesi zor olan sorunları daha etkili bir şekilde gidermelerini sağlayan, ayrıntılı bir problem tanılama aracı sunuyor. Yöneticiler bu araçla, aşırı CPU kullanımı, tıkanıklıklar, uygulama aksama süreleri ve bunlara benzer pek çok sorunu tespit edebilirler. Extended Events verileri, Windows olayları verileriyle ilişkilendirilerek, problemin çözümlenmesinde yardımcı olacak daha eksiksiz bir resim elde edilebilir.

 • SQL Server dahilinde düşük seviyeli olaylara dair detaylı bilgi sağlar

 • Karmaşık sorunların tanılanması için gereken süreyi azaltır

 • Daha önceden edinilmesi zor olan olay verilerine erişim sağlar.

Ek Kaynaklar

 

Devamını Sql Server 2008 kategorisi altında bulabilirsiniz. 


Add comment


Blog Posts' Cloud