Sql Server 2008'e Devam..."2. Sayfa"


Tekrar merhaba Arkadaşlar,

Sql Server 2008'e kaldığımız yerden devam edelim, bu sefer Dinamik Geliştirme başlığı altında biraz inceleme yapalım,

GROUPING SETS kullanılarak, CUBE ve ROLLUP kullanarak oluşturulanlara benzer sonuçlar alınır, ancak GROUPING SETS çok daha esnektir, daha iyi performans sağlar ve ANSI SQL 2006 ile uyumludur. GROUPING SETS kullanımıyla, GROUP BY cümleciği yoluyla tek bir sonuç seti dahilinde birden fazla gruplu küme oluşturulabilir. Bu, UNION ALL kullanarak her biri GROUP BY cümleciğine sahip birden fazla SELECT ifadesinden, tek bir sonuç seti getirilmesi ile eş değerlidir.

 • İçeriğinde kümeler bulunan temel raporlar yazma sürecini kolaylaştırır

 • Aynı verilere erişimin farklı yollarıyla kıyaslandığında daha üstün performans ve esneklik sunar.

Ek Kaynaklar

-----------------------

Yeni MERGE operatörü, bir kaynak veritabanından bir veri ambarı doldurma sürecini kolaylaştırır. Örneğin, kaynak veritabanı içinde güncellenen satırlar büyük olasılıkla veri ambarında halihazırda mevcut bulunuyor olacaktır; ancak kaynak veritabanına eklenen satırlar veri ambarında mevcut bulunmayacaktır. MERGE ifadesi, kaynak veritabanından yeni ve güncellenen satırlar arasında ayrım yapar; bu sayede veri ambarına karşı uygun eylem (insert ya da update) tek bir işlemde yürütülebilir.

 • ‘UPSERT (INSERT ve UPDATE) operasyonlarını yürütmek için kolaylaştırılmış sistem

 • Aynı işlevselliğe ulaşarak, Lookup transformasyonları gibi daha düşük verimli performans veren diğer yöntemleri kullanma ihtiyacını azaltır

 • Verimli, parçalı bir denetim seviyesi sunar

Ek Kaynaklar

-------------------------

Language Integrated Query (LINQ), uygulama geliştiricilere istemci uygulamalarından her veri kaynağına sorgular yöneltmeleri için ortak bir sözdizimi sağlayan bir .NET Framework version 3.5 özelliğidir. LINQ to SQL veya LINQ to Entities kullanarak uygulama geliştiriciler, C# ve VB.NET gibi herhangi bir .NET programlama dilini kullanarak, SQL Server 2008 veritabanlarında saklanan verileri seçebilir, ekleyebilir, güncelleyebilir ve silebilirler.

 • Uygulama geliştiricilerin sadece Transact-SQL yoluyla değil, çok farklı diller kullanarak da SQL Server veritabanlarını manipüle etmelerini sağlar.

 • Uygulama geliştiricilerin SQL Server veritabanlarına erişim sağlamak için Transact-SQL dilini kavramaları gerekmez

 • Strongly typed nesnelere karşı sorgular yürütülebiliyor; çalışma süresi hataları mümkün olan en alt seviyeye iniyor

Ek Kaynaklar

---------------------------

Change Data Capture (CDC), kullanılarak, tablolarınızda bulunan veriler üzerinde yapılan değişiklikler izlenebilir. CDC, etkinlik ekleme, güncelleştirme ve silme işlemlerini yakalamak için bir SQL Server Agent işi kullanır. Bu bilgiler, ilişkisel tablolarda saklanır; buradan, SQL Server 2008 Integration Services gibi veri tüketen araçlar tarafından erişilebilirler. CDC’yi Integration Services ile birlikte kullanarak veri ambarlarını artan bir şekilde doldurun; böylelikle güncel bilgiler içeren raporlar daha sık aralıklarda oluşturulabilir. CDC ayrıca, sync etkin mobil ve masaüstü uygulamaların istemci ve sunucu arasında etkili veri senkronizasyonu gerçekleştirmelerini sağlar; bunun için veritabanında değişiklikler yapılmasını gerektirmez.

 • Değiştirilen verileri yakalama sürecinin basitleştirilmesi ve tüketici araçlar tarafından kullanılabilir hale getirilmesi

 • Tetikleyiciler ve replikasyon gerekli olmadığından dolayı, performans üzerinde nispeten daha düşük olumsuz etki

 • Veriler üzerinde yapılan son değişikliklere daha kolay erişilmesini sağlayarak raporların doğruluğunu artırır

 • Bir SQL Server Agent işi, CDC sistem tablolarını otomatik olarak düzenleyerek çok büyük boyutlara ulaşmalarını engelliyor.

Ek Kaynaklar

------------------------------

Tablo Değerli Parametreler (TVP'ler), depolanmış prosedürlerin parametre listelerini kabul etmeleri ve geri göndermelerine imkan tanır. Uygulama geliştiricileri, depolanmış prosedürler içerisine her seferinde sadece bir değer aktarmak yerine veri setleri geçirebilirler. Tablo değerli parametreler, verileri yönlendiren depolanmış prosedürleri daha dolaysız hale getirir; ayrıca bir prosedürün bir veritabanına karşı süreç yürütmesi gereken zamanların sayısını azaltarak, performansı da iyileştirebilir.

 • Veri setlerini işlemek için, XML verilerinin depolanmış prosedürlere aktarılması gibi daha düşük verimli yöntemler kullanılması yönünde duyulan ihtiyacı ortadan kaldırır

 • Uygulama geliştiricilere yönelik veri setleri üzerinde çalışma sürecini basitleştirir ve karmaşıklığını azaltır .

Ek Kaynaklar

--------------------------------

ADO.NEt entity Framework ve Entity Veri Modeli, SQL Server 2008 veritabanları, verileri ilişkisel bir formatta depolar; ancak uygulama geliştiriciler genellikle bu verilere, nesne merkezli bir programlama dilinde geliştirilmiş bir uygulama kullanarak erişim sağlarlar. Eğer uygulamalara temel veritabanına şemasına ait bilgiler ekleme ihtiyacı duyuyorsanız, bu uygulamaları oluşturmak daha da karmaşık bir hal alabilir.

ADO.NET Entity Framework, bir veritabanının soyutlanmasına ve iş nesnelerine ya da varlıklarına modellenmesine olanak tanır; C# ve VB.NET gibi nesne merkezli programlama dilleriyle daha verimli kullanılabilir. Uygulamalar bu durumda, temeldeki fiziksel veritabanı şemasını kavramak zorunda kalmadan, bu varlıkları sorgulamak için LINQ kullanabilirler.

 • İlişkisel veri kaynaklarına erişim gereksinimi olan uygulamaların geliştirilmesini kolaylaştırır

 • Veritabanı şemasında yapılan değişiklikler doğrultusunda uygulamalar üzerinde değişiklik yapılması gerekli değil; dolayısıyla geliştirmeye yönelik harcanan sürekli efor daha az

 • Uygulama geliştiriciler Visual Studio 2008 SP1 dahilinde Visual Entity Designer kullanarak görsel olarak Entity tasarlayabilir ve düzenleyebilirler

Ek Kaynaklar

-----------------------

ADO.NET için Synchronization Services, sunucu tabanlı veritabanlarını senkronize etmeleri için uygulama geliştiricilere kişisel dijital asistanlar, dizüstü bilgisayarlar ve mobil telefonlar gibi OCS (Occasionally Connected Systems) sistemleri oluşturma imkanı sağlar. Kullanıcılar, yerel aygıtlarında ön belleğe alınmış verilere ait bir kopya üzerinde çalışabilir ve ardından bağlantı kullanılabilir hale geldiğinde değişiklikleri bir sunucu ile senkronize edebilirler.

 • Bazı senaryolarda replikasyona kıyasla daha verimli

 • Sadece artan değişiklikler kopyalanır; gönderilen veri miktarı ve verilerin senkronize edilmesi için gerekli zaman daha azdır

 • Visual Studio 2008 yoluyla, Synchronization Services kullanan uygulamalar geliştirin

 • Uygulamalar doğrudan sunucularla ya da birden fazla orta katmanla senkronize edilebilir .

Ek Kaynaklar

--------------------------

CLR iyileştirmeleri, SQL Server 2008 dahilindeki Common Language Runtime işlevi birkaç alanda geliştirilmiştir. Kullanıcı tanımlı kümeler (UDA’lar) şimdi 2GB’lik veri desteği sunuyor ve çoklu girişler kabul edebiliyor. Kullanıcı tanımlı türler (UDT’ler) de UDA’lar gibi 2 GB'lik veri desteği sağlıyor. CLR tablo değerli işlevler şimdi CREATE FUNCTION ifadesi içinde isteğe bağlı bir ORDER cümleciği sunuyor; optimizer’a sorguyu daha etkili yürütmesinde yardım ediyor.

 • 8KB boyut limiti sınırının kaldırılmasıyla daha geniş verilere sahip UDA’lar ve UDT’ler

 • Ön tanımlı bir düzen gruplandırmayla tablo değerli işlevler genel olarak daha hızlı işletiliyor.

Ek Kaynaklar

-----------------------------

P2P Replikasyon dahilinde Çakışma tespiti, Bir p2p replikasyon senaryosunda, replikasyon topolojisindeki tüm uçlar, aynı verileri barındırır ve her uç, farklı bir ucun replikasyonunu yapabilir; bu da olası veri çakışmaları doğurmaktadır. Conflict detection (çakışma tespiti) kullanılarak, bu yapıda hataların hiçbir tanesi tespit edilmeden gözden kaçmaz ve veriler tutarlı kalır.

 • P2P replikasyon kullanacak şekilde yapılandırılmış uçlar arasında verilerin tutarlı kalmasını sağlar

 • Eğer uygulamaların konfigürasyonu, belirli satırlar için değişiklikleri belirli uçlara yazacak şekilde yapıldıysa performans üzerindeki olumsuz etki minimum seviyede kalıyor, replikasyon çakışmalarının meydana gelmesi en başta önlenmiş oluyor

Ek Kaynaklar

--------------------------------

Service Broker, sunucuların birbirine sıralı iletiler göndererek iletişim kurmasına olanak tanıyan asenkron bir iletişim sistemi sağlar. Service Broker, belirli iletilerin daha düşük öncelikli iletilerden daha önce gönderilmesi ve işlenmesini sağlayacak biçimde yapılandırılabilir. Dahil olan Service Broker hizmetleri arasındaki iletişim problemlerini sorgulamak için Service Broker Diagnostic Utility aracını kullanın.

 • Service Broker iletileri kolaylıkla önceliklendirilir

 • Tahsis edilen sistem kontrolleri aracı ile sorun tespiti daha kolay hale getirilir.

Ek Kaynaklar

-----------------------------

Microsoft ADO.NET Data Services, Internet uygulamaları için sağladığı veri erişimi altyapısıyla, Web uygulamalarının SQL verilerini istemci uygulamaları tarafından kurumsal ağlar ve Internet üzerinde tüketilebilen bir hizmet olarak kullandırmalarına olanak tanır.

 • Bir hizmetten SQL Server verilerine erişim sağlamak

 • Basit, durumsuz bir REST mimarisine sahip HTTP GET ve PUT talepleri gibi ortak Web protokolleri ve teknikler kullanan kodlara daha kolay veri erişimi

 • Standart XML, JSON ve ATOM/APP veri formatları yoluyla platformlar, programlama dilleri ve geliştirme sistemleri arasında birlikte işlerlik.

Ek Kaynaklar

Devamını Sql Server 2008 kategorisi altından bulabilirsiniz...

 


Add comment


Blog Posts' Cloud